Hellobaby: Хүүхэд хөгжлийн апп

Бяцхан үр тань хорвоод мэндэлсэн цагаас эхлэн “Hellobaby” хүүхэд хөгжлийн цогц аппликейшн нь мэргэжилтнээр баталгаажсан зөвлөгөө мэдээллээр ээж, аав таныг зөвлөн чиглүүлэх болно. Аппликейшн нь хүүхдийн тань дахин давтагдашгүй энэ үед өсөлт хөгжлийг долоо хоног тутам нарийвчлан харуулж, хүүхдийн тань дахин давтагдашгүй 0-2 насны энэ үед өсөлт хөгжлийг долоо хоногоор нарийвчлан харуулж, хөгжлийн түлхүүр үе шатуудад хүүхдийн тань хийж сурсан байх чадваруудыг хүүхдийн сартай уялдуулан харуулна.

Апп татах